TISK

Graficky zpracované materiály nás obklopují doslova na každém kroku a jsou nedílnou součástí firemní komunikace. Od základních tiskovin; vizitek, hlavičkových papírů. Přes katalogy a informační bulettiny, inzerci, velkoplošnou reklamu, webové stránky, reklamní předměty, novoročenky. Kvalita, originálnost a dodržení firemního stylu může mít velký vliv na úspěch propagovaného produktu či služby. Více >

REKLAMA

Vhodně vedená reklamní kampaň zvyšuje povědomí veřejnosti o prezentované službě nebo výrobku. Možností jak komunikovat se stávajícími klienty nebo oslovovat zákazníky nové, je v dnešní době nepřeberné množství. Formou korespondece tištěné, elektronické, za pomoci nabídkových katalogů, inzerce, informačních letáků, webových stránek,videa nebo skrze sociální sítě. Více >

FOTOGRAFIE

Pravidlem pro vznik dobré reklamy je vytvoření kvalitní fotografie jak po tématické, tak po výtvarné stránce. Technická kvalita je samozřejmostí jak v klasické, tak i digitální fotografii, ať už se jedná o fotografie portrétní, skupinové pro book, produktové fotografie do katalogů či inzerce, reportážní fotografie z vernisáží a konferencí. Více >

VIDEO

Je pro vás fotografie příliš statická záležitost? Prezentujte svou firmu, svůj produkt nebo službu skrze video, poutavým produktovým spotem nebo zábavným virálním videem. I bez použití jediného slova tak Vašim klientům dokážete sdělit mnohem více než na stránkách obsáhlé publikace, a ke všemu s hudebním doprovodem. A co vám braní sdílet video na webu nebo sociálních sítích? Více >

3D ANIMACE

Nejde to nafotit ani nafilmovat? Zde přichází ke slovu 3D grafika, ve které se snoubí dynamika filmu a detailnost tištěných materiálů. Možnosti 3D grafiky a animace dovolují jednak věrně simulovat reálná prostředí, stejně tak umožňují komunikovat viuzálně poutavé abstraktní příběhy. Více >

WEB

Webové stránky, středobod vaší firemní komunikace směrem k vašim zákazníkům. Firemní prezentace, e-shopy, produktové katalogy, vše má plnit svůj účel, být graficky věcné, s přehlednou strukturou a navigací, optimalizované. A sociální sítě? Ty si žijí svým vlastním životem a jejich obyvatelé, vaši zákazníci čekají, až s nimi i vy budete jejich virtuální životy sdílet. Více >

CID

Design korporátní identity upravuje vizuální výraz firemní komunikace, její formu a obsah. Představuje neodělitelnou součást firemní identity, jejímž úkolem je utvářet pravidla jednotného firemního stylu. Definuje přesnou podobu pro logo a pravidla jeho užití, firemní barvy, písmo, grafické prvky, zpracování fotografií, videa a propagačních materiálů. Všechna pravidla a doporučení pro práci s jednotným vizuálním stylem jsou obsahem grafických manuálů. Více >

Co je nového?


© Copyright 1995-2020 Atelier OSM s.r.o., všechna práva vyhrazena.

Aktualizováno 2019-12-13