Design korporátní identity

Design korporátní identity upravuje vizuální výraz firemní komunikace, její formu a obsah. Představuje neodělitelnou součást firemní identity, jejímž úkolem je utvářet pravidla jednotného firemního stylu. Definuje přesnou podobu pro logo a pravidla jeho užití, firemní barvy, písmo, grafické prvky, zpracování fotografií, videa a propagačních materiálů. Všechna pravidla a doporučení pro práci s jednotným vizuálním stylem jsou obsahem grafických manuálů.

SILNÉ PRACOVIŠTĚ

Úspěchem ve výběrovém řízení se nám otevřely dveře k vytvoření zcela nové značky, SILNÉ PRACOVIŠTĚ je projekt pro všechny, kteří chtějí být úspěšní a mít kolem sebe tým lidí s dobrými schopnostmi a to nejen po stránce odborné, ale i duševní. Ale jak vizualizovat "brand" SILNÉ PRACOVIŠTĚ? Pro inspiraci jsem se podívali na vrcholové sportovce, tam vyhrává jen ten nejlepší. A našemu klientovi jsme představili koncept, kde jsou jednotlivé schopnosti, které SILNÉ PRACOVIŠTĚ dokáže vylepšit, znázorněny některým ze sportů, ve kterém danou vlastnost potřebujete. Z následné komunikace s klientem vznikl originální vizuál spojením fotografií a ručně kreslených ilustrací a zajímavých propagačních materiálů, které jsou formátově přizpůsobené do čtverce.


BORCAD

Aneb jak navázat na zavedenou korporátní identitu a několik směrů, kterými se jednotlivé její části ubíraly? Nechte logo, slogan a vybudujte vše znovu a lépe. Práce pro firmu BORCAD začala v roce 2011 po úspěchu ve výběrovém řízení, kde jsme představili nový směr produktové propagace. První prací byl firemní video profil, který najdete v sekci video, následován directmailem, "skládačkou" GRACIE, který se stal velmi úspěšným propagačním materiálem a v C5 obálkách obletěl již půlku světa. GRACIE má i své produktové webové stránky www.gracie.eu a 3D animaci popisující její užitky, kterou najdete v sekci 3D animace. Následovaly zajímavé práce jako firemní webové stránky www.borcad.cz a další úspěšná reklamní kampaň na vlaková sedadla EXCELLENT. A jak zakončit úspěšný rok 2012, opět něčím nevšedním a tím se stala novoročenka, která není jen originální, ale má i svůj účel.


linkedin facebook twitter google+ pinterest youtube

© Copyright 1995-2013 Atelier OSM s.r.o., všechna práva vyhrazena.

Aktualizováno 2013-10-13